PRETRAGA JAVNIH NABAVKI
Broj postupaka po nivou rizika
 
Ugovor o nabavci usluge revitalizacije mosnih dizalica. (1373-1-2-381/22)
Otvoreni postupak
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za tekuće održavanje u Sektoru za IT. (1373-7-1-380/22)
Konkurentski zahtjev
Ugovor o sukcesivnoj nabavci daske za putniče i teretne vagone. (1373-1-1-379/22)
Otvoreni postupak
Ugovor o nabavci i ugradnji sistema tehničke zaštite u službenim mjestima Jošavka, Čelinac i Vrbanja. (1373-1-1-378/22)
Otvoreni postupak
Ugovor o nabavci podolita. (1373-7-1-377/22)
Konkurentski zahtjev
Ugovor o nabavci osovinskih slogova za lokomotive serije 441-. (1373-1-1-376/22)
Otvoreni postupak
Ugovor o sukcesivnoj nabavci euro dizela EN-590. (1373-1-1-386/22)
Otvoreni postupak
Adaptacija zgrade stare škole u selu Kotezi (1379-7-3-134/22)
Konkurentski zahtjev
Vršenje usluge izrade dijela Regulacionog plana ''Naselje starosjedilaca'' (302-7-2-3-3-7/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka kompozitne boce za izolacione aparate (02.02/2-404-82/23)
Konkurentski zahtjev
Fasada na upravnoj zgradi i izgradnja trotoara (05-219/2023 )
Konkurentski zahtjev
Nabava usluga zbrinjavanja i odvoza medicinskog otpada (974- 37/23)
Konkurentski zahtjev
Nabavka usluge iznajmljivanja mobilnih sanitarnih toaleta na gradskom području grada Gradiška (02.02/2-404-34/23)
Konkurentski zahtjev
Proteinsko energetski dodatak za poboljšanje reproduktivne sposobnosti stoke (05-734/2022 )
Otvoreni postupak
Dezinfekciona sredstva za mužu (33/23/Robe)
Konkurentski zahtjev
Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Gradske uprave Doboj u 2023. (103-1-1-2-3-4/23)
Otvoreni postupak
Održavanje računara, računarske i IT opreme za potrebe Gradske uprave Doboj u 2023. (103-1-2-3-3-5/23)
Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja kanalizacionih armatura, rešetki, slivnika i poklopaca u Doboju u 2023. (103-1-1-113-3-156/22)
Otvoreni postupak
Održavanje fontane i automatskog sistema za navodnjavanje zelenih površina u gradskom parku u Doboju u 2023. (103-1-2-114-3-157/22)
Otvoreni postupak
Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Gradske uprave Doboj u 2023. (103-1-1-15-3-21/23)
Otvoreni postupak
Pružanje usluga oglašavanja Grada Doboja u dnevnoj Štampi u 2023 (103-7-2-18-3-24/23)
Konkurentski zahtjev
Usluge izrade šumskoprivredne osnove za šume u privatnoj svojini na području grada Doboja, površine cca 11.750 ha (103-1-2-19-3-25/23)
Otvoreni postupak
Izrada i nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe gradske uprave Doboj u 2023. (103-1-1-25-3-33/23)
Otvoreni postupak
Ažuriranje Studije hidromorfoloških pritisaka i procjene njihovih uticaja za vodotoke preko 10 km2 površine sliva na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH (1132-1-2-25-3-15/23)
Otvoreni postupak
Uređenje desne obale rijeke Bosne, dionica uzvodno od izvedenog dijela do mosta za naselje Kadarići u općini Ilijaš (1132-4-1-31-4-18/23)
Otvoreni postupak
Evaluacija rezultata monitoringa podzemnih voda na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH sa analizom usklađenosti sa Direktivom EU (1132-1-2-36-3-19/23)
Otvoreni postupak
Izvođenje radova na nabavci i postavljanju metalnih parkovskih klupa sa naslonom (1353-1-3-30/23)
Otvoreni postupak
Nabavka dodatnog promotivnog i reklamnnog materijala za 2022. godinu (1138-8-1-6/23)
Direktni sporazum
Usluge čišćenja snijega (781-8-2-87/22)
Direktni sporazum
Usluge čišćenja snijega (781-8-2-85/22)
Direktni sporazum
Broj redova
1 / 764
1 - 30od22899
Podaci se ažuriraju dnevno i prikazuju pokazatelj rizičnosti javne nabavke s datumom unosa podataka.
Grešku možete prijaviti
 
ovdje.