PRETRAGA JAVNIH NABAVKI
Broj postupaka po nivou rizika
 
Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe restorana društvene ishrane u TE „Tuzla“, Tuzla (1405-1-1-12)
Otvoreni postupak
Popravka, premotavanje i ispitivanje 6 kV elektromotora (1405-1-2-11-3-86/24)
Otvoreni postupak
Nabavka hidraulične kočnice i set lamela za reduktor tip EX 2504 (1405-1-1-5)
Otvoreni postupak
Nabavka radova na rekonstrukciji nekategorisanog lokalnog puta u MZ Vranovina, opština Krupa na Uni, na dionici: "Put Šarci" (18934-7-3)
Konkurentski zahtjev
Kancelarijski materijal i toneri (1003-7-1-16)
Konkurentski zahtjev
PELET (1003-7-1-11)
Konkurentski zahtjev
Medicinski potrošni materijal (1003-1-1-9-3-6/24)
Otvoreni postupak
Izvođenje radova na rekonstrukciji dijela ulice Nenada Kostića (320-1-3-142/24)
Otvoreni postupak
NABAVA RAČUNARA (LOT 1) I LAPTOPA (LOT 2) (940-1-1-12/24)
Otvoreni postupak
Oglašavanje Lutrije BiH na web portalima (523-1-2-31/24)
Otvoreni postupak
Nabavka službenih uniformi (320-1-1-368-3-505/23)
Otvoreni postupak
Usluga izrade Strategije upravljanja podacima (161-1-2-14/24)
Otvoreni postupak
Nabavka dijelova uniforme za potrebe Granične policije Bosne i Hercegovine (136-1-1-207-3-82/23)
Otvoreni postupak
Nabavka dijelova uniformi za policijske službenike Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo (16475-1-1-127-3-127/23)
Otvoreni postupak
Nabavka pekarskih proizvoda (618-1-1-11/24)
Otvoreni postupak
Javna nabavka usluga organizacija dječijeg festivala (396-1-2-26/24)
Otvoreni postupak
Nabavka intervencijske uniforme za vatrogasce (1121-1-1-28/24)
Otvoreni postupak
Nabavka puščane municije za potrebe obuke pripadnika SAJ-a (348-1-1-256-3-199/23)
Otvoreni postupak
''Izgradnja montažnih tribina na pomoćnom stadionu u Laktašima'' (1121-1-3-72/24)
Otvoreni postupak
Nabavka radne uniforme za zaposlene na izdavanju ličnih dokumenata (348-1-1-220-3-163/23)
Otvoreni postupak
Nabavka promotivnog materijala za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova (1364-7-1-57/24)
Konkurentski zahtjev
Kancelarijski materijal (110-7-1-68/24)
Konkurentski zahtjev
Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Branka Popovića, Lazarevo (320-1-3-141/24)
Otvoreni postupak
Održavanje voznog parka; LOT 1: Održavanje putničkih vozila; LOT 2: Održavanje pauk vozila (320-1-2-140/24)
Otvoreni postupak
Izrada regulacionog plana za prostor između ulica Bana Milosavljevića, Aleja svetog Save, Nikole Pašića, Vase Pelagića i Bana dr. T. Lazarevića (radni naziv: "Centar - Sjever") (320-1-2-135/24)
Otvoreni postupak
Nabavka i isporuka mesnih prerađevina za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo (897-1-1-69/23)
Otvoreni postupak
Nabavka motornih vozila (268-1-1-49-3-32/23)
Otvoreni postupak
Nabavka i ugradnja mjerno regulacionih stanica za individualne stambene objekte i kolektivne stambene objekte izgrađene prije 2011. godine u MZ Šićki Brod, Bukinje (585-1-1-59-3/23)
Otvoreni postupak
Nabavka mašinskih materijala i roba za tekuće održavanje SDG (585-1-1-56/23)
Otvoreni postupak
Kancelarijski papir (663-1-1-61/24)
Otvoreni postupak
Broj redova
1 / 930
1 - 30od27871
Podaci se ažuriraju dnevno i prikazuju pokazatelj rizičnosti javne nabavke s datumom unosa podataka.
Grešku možete prijaviti
 
ovdje.