PODRŠKA GRAĐANIMA U BORBI PROTIV KORUPCIJE
Dragi građani, ovaj portal smo pokrenuli kako bismo vam pokazali kako institucije u BiH troše vaše pare. Kroz sistem javnih nabavki se na godišnjem nivou potroši i do tri milijarde KM javnih sredstava. Da li vidite ovaj svoj novac u novim putevima, parkovima, domovima zdravlja, školama i vrtićima? Da li vidite ovaj svoj novac kroz bolje socijalne, zdravstvene, obrazovne usluge? Iako izgleda da se javne nabavke u BiH odvijaju prema pravilima i “po zakonu”, najmanje milijarda KM se potroši netransparentno, nesvrsishodno i koruptivno kroz dogovaranje poslova sa kompanijama bliskim vlastima, namještanje tendera, favorizaciju ponuđača čime za mnogo više novca nego što je potrebno dobijamo lošiju, a ponekad i nikakvu uslugu ili robu. Prateći javne nabavke pratimo tokove novca. Pratite tendere i saznajte kako se troši vaš novac.
Portal Pratimo tender je razvijen u okviru projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koji uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator, te Udruženje Centar za razvoj medija i analize (CRMA) i Transparency International u BiH (TIBiH) kao partneri. Cilj projekta je povećati učešće građana u borbi protiv korupcije, te su sve projektne aktivnosti dizajnirane i osmišljene na način da potiču snažan i održiv antikorupcijski aktivizam u cijeloj zemlji, i na svim nivoima. Aktivnosti projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” su strukturirane kroz tri komponente:
ANTIKORUPCIJSKA REFORMA ZAKONA I MONITORING
 • Legislativna reforma i monitoring u odabranim strateškim sektorima:
  • Sukob interesa
  • Zaštita prijavitelja korupcije (zaštita zviždača)
  • Javne nabavke
  • Zloupotreba javnih sredstava u izbornim kampanjama
GRAĐANSKI AKTIVIZAM I IZGRADNJA KULTURE KOJA ODBACUJE KORUPCIJU
 • Podrška antikorupcijskim inicijativama na lokalnom i višim nivoima
 • Podrška organizacijama civilnog društva i neformalnim grupama građana za provođenje antikorupcijskih kampanja i inicijativa
 • Besplatna pravna pomoć prijaviteljima korupcije
IZGRADNJA KAPACITETA I KOORDINACIJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) U BORBI PROTIV KORUPCIJE
 • Osnaživanje koordinacije i identifikovanje moguće sinergije zainteresovanih strana za borbu protiv korupcije u zemlji
 • Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD za borbu protiv korupcije i to kroz:
  • pružanje specifične obuke OCD kako bi se poboljšali njihovi kapaciteti, prilagođeno da se odgovori na njihove specifične potrebe i nedostatke;
  • istraživanje i zagovaranje najboljih mehanizama za sistemsku održivost OCD sa fokusom na njihove antikorupcijske aktivnosti.
CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA
Ludviga Kube 7
75000 Tuzla
Tel: 035 247 740
Email:cci@ccibh.org
UDRUŽENJE CENTAR ZA RAZVOJ MEDIJA I ANALIZE
Radićeva 2
71000 Sarajevo
Tel: 033 263 546
Email: pratimotendere.ba@gmail.com
TRANSPARENCY INTERNATIONAL U BIH
Krfska 64e
78000 Banja Luka
Tel: 051 224 521
Email: info@ti-bih.org